Çelgiler

2022

Iňňesiz sanjym Hytaýyň lukmançylyk ätiýaçlandyryşy tarapyndan kabul edildi.Waksina sanjymyny öwrenmek üçin Medisina öndürijisi bilen hyzmatdaşlygy ýola goýuň.

2021

QS-K Hytaý bazarynda satuwa çykaryldy.

2019

Kliniki gözleg gutardy we Lancet-de neşir edildi, bu dünýädäki NFI-ler bilen baglanyşykly 400-den gowrak süýji keseli bilen baglanyşykly ilkinji kliniki synag boldy.

2018

QS-P Hytaý bazarynda satuwa çykaryldy.QS-K işlenip düzüldi we Reddot Design baýragyna eýe boldy.

2017

QS-M & QS-P-de CE & ISO, QS-P-de CFDA gazandy.

2015

QS-M Reddot Design baýragyny we Red Star Design baýragyny aldy.

2014

QS Medical Hytaýyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy hökmünde tassyklandy, QS-P işlenip düzüldi.

2012

QS-M CFDA tassyklamasyna ýetdi.

2007

QS Quinoware, QS-M lukmançylyk geçişi işlenip düzüldi.

2005

Iňňesiz injektor gözleg merkezi döredildi.